Kelionių naujienos

Skaityti daugiau

Jeruzalė prieš saulėtekį

 

BIBLINĖS KELIONĖS -

Jėzaus pėdomis po Šv. Žemę

Tai piligriminės - pažintinės kelionės su Šventuoju Raštu. Lankysite Jėzaus Kristaus žemiškojo gyvenimo vietas, kitus Biblinius miestus, skaitysite Dievo žodį ir kasdien švęsite Eucharistiją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

REKOMENDUOJAME: 

*Rekolekcijos Jeruzalėje. 

2020m. Vasario 11-15d. Liko 2 vt!

Dvasinis vadovas kun. Mozė Mitkevičius

*Izraelis – Jordanija. 

2020m. Kovo 7-17d. Liko 4 vt!

Dvasinis vadovas vysk. Lionginas Virbalas SJ

*Izraelis.

Dvasinis vadovas br. Gediminas Numgaudis

2020m. Lapkričio 7-14d. Liko 10 vt!

Graikija su Apaštalo Pauliaus laiškais

 

  ŠVENTŲJŲ GYVENIMO KELIONĖS

Tai piligriminės – pažintinės kelionės, sekant Apaštalų ir Šventųjų gyvenimo ir apaštalavimo pėdomis. Susipažinsite su ankstyvosios mūsų Bažnyčios istorija, o taip pat ir šių šalių krikščioniškąja kultūra, meno palikimu. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

REKOMENDUOJAME:

*Graikija su Apaštalo Pauliaus laiškais.

2020.09.24-10.01   Liko 8 vt.

Dvasinis vadovas kun.

*Turkija ir Apaštalas Paulius. Mažosios Azijos bažnyčios. 

2020.10.08-18   Liko 8 vt.

Dvasinis vadovas vysk. Lionginas Virbalas 

Apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją.

 

DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės po Mergelės Marijos apsireiškimo vietas, didžiąsias pasaulio Dievo Motinos švetoves, ten kur susirenka maldininkai, kur patiriama Dievo malonė per Švč. Marijos užtarimą. Keliaudami pažinsite šių kraštų kultūrą ir istoriją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

REKOMENDUOJAME:

*Portugalija ir Fatima.

2020m. Gegužės 9-16d. Liko 8 vt!

*Prancūzijos Provansas ir Lurdas.

2020m. Liepos 3-10d. Liko 8 vt!

MatulionisKelionė su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu

(amžininkų liudijimai)

 

Solovkai… Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas, stovyklų, atsiradusių pirmiausia sovietinėje Rusijoje, o vėliau ir nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Šių atsiminimų autorius yra Vincas Dainys Mogilevo vyskupijos kunigas, lietuvis, ilgametis sovietų kalinys, kurį laiką kalėjęs drauge su vyskupu Teofilium Matulioniu. Savo atsiminimus rašė jis 1948 m., gyvendamas V. Vokietijoje, Scheinfeldo išvietintų asmenų stovykloje. Skaityti daugiau…

Kelionė po Kareliją ir Solovkus. 2020m. Birželio  19-28d. Grupė renkama. Liko 6 vt!

Nuotraukų albumas iš kelionės po Solovkus.