Kelionių naujienos

Skaityti daugiau

Šventosios Žemės malonė

 

BIBLINĖS KELIONĖS -

Jėzaus pėdomis po Šv. Žemę

Tai piligriminės - pažintinės kelionės su Šventuoju Raštu. Lankysite mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus žemiškojo gyvenimo vietas, kitus Biblinius miestus, mąstysite Dievo žodį ir kasdien švęsite Evangeliją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

 

Artimiausios kelionės: 

*Izraelis – Jordanija.  2017.10.03-14   Su kun. Antanu Blužu OFM Liko 5 vt.

*Izraelis. 2018.03.20-27 Su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM

*Rekolekcijos Jeruzalėje.  2018.02.10-17 Su kun. Juliumi Sasnausku OFM 

Apie Gruziją Antanas Vienuolis

 

  ŠVENTŲJŲ GYVENIMO KELIONĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės, sekant Apaštalų ir Šventųjų gyvenimo ir apaštalavimo pėdomis. Susipažinsite su ankstyvosios mūsų Bažnyčios istorija, o taip pat ir šių šalių krikščioniškąja kultūra, meno palikimu. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

Artimiausios kelionės:

*Gruzijos vienuolynai ir Šv. Nina.            2017.09.06-13 Liko 5 vt. 

*Roma. Vatikanas ir  Šv. Petras. 2017.10.12-17

*Malta ir Šv. Paulius. 2017.10.05-12

Gvadalupė. Apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją.

DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės po Mergelės Marijos apsireiškimo vietas, didžiąsias pasaulio Dievo Motinos švetoves, ten kur susirenka maldininkai, kur patiriama Dievo malonė per Švč. Marijos užtarimą. Keliaudami pažinsite šių kraštų kultūrą ir istoriją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

 

Artimiausios kelionės:

*Fatima ir Portugalija. Apsireiškimo Šimtmetis. 2017.05.29-06.05

*Gvadalupė ir Meksika. 2018.01.07-21

Skelbimai: