Kelionių naujienos

Skaityti daugiau

Jeruzalė prieš saulėtekį

 

BIBLINĖS KELIONĖS -

Jėzaus pėdomis po Šv. Žemę

Tai piligriminės - pažintinės kelionės su Šventuoju Raštu. Lankysite mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus žemiškojo gyvenimo vietas, kitus Biblinius miestus, mąstysite Dievo žodį ir kasdien švęsite Evangeliją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

REKOMENDUOJAME: 

*Izraelis. 

Dvasinis vadovas

br. Gediminas Numgaudis OFM

2019.03.09-16 Liko 2 vt!

2019.10.19-26 Renkama!

*Izraelis – Jordanija. 

Dvasinis vadovas

br. Gediminas Numgaudis OFM

2019.03.09-19 Liko 2 vt!

2019.10.19-29 Renkama!

Kelionė su Šv. Pranciškumi

 

  ŠVENTŲJŲ GYVENIMO KELIONĖS

Tai piligriminės – pažintinės kelionės, sekant Apaštalų ir Šventųjų gyvenimo ir apaštalavimo pėdomis. Susipažinsite su ankstyvosios mūsų Bažnyčios istorija, o taip pat ir šių šalių krikščioniškąja kultūra, meno palikimu. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

REKOMENDUOJAME:

*Italija su Šv. Pranciškumi. 

Kelionės dvasinis vadovas

br. Gediminas Numgaudis OFM.

2019.04.05-12  Liko 4 vt!

*Ispanija Šv. Jokūbo keliu.

2019.06.02-09 Renkama! 

*Ispanija su Šv. Ignacu Lojola.

Dvasinis vadovas

kun. Mindaugas Malinauskas SJ  

2019.06.23-30 Renkama!

*Graikija su  Apaštalo Pauliaus laiškais.

Dvasinis vadovas kun. Moze ?

2019.09.19-26 Renkama!

*Turkija ir Apaštalo Pauliaus kelionės. 

2019.10.05-15 Renkama!

Apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją.

 

DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės po Mergelės Marijos apsireiškimo vietas, didžiąsias pasaulio Dievo Motinos švetoves, ten kur susirenka maldininkai, kur patiriama Dievo malonė per Švč. Marijos užtarimą. Keliaudami pažinsite šių kraštų kultūrą ir istoriją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

REKOMENDUOJAME:

*Portugalija ir Fatima.

2019.05.09-16 Liko 6 vt!

*Prancūzijos Provansas ir Lurdas.

2019.07.05-12 Liko 4 vt!

MatulionisKelionė su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu

(amžininkų liudijimai)

 

Solovkai… Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas, stovyklų, atsiradusių pirmiausia sovietinėje Rusijoje, o vėliau ir nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Šių atsiminimų autorius yra Vincas Dainys Mogilevo vyskupijos kunigas, lietuvis, ilgametis sovietų kalinys, kurį laiką kalėjęs drauge su vyskupu Teofilium Matulioniu. Savo atsiminimus rašė jis 1948 m., gyvendamas V. Vokietijoje, Scheinfeldo išvietintų asmenų stovykloje. Skaityti daugiau...

Organizuojama kelionė į Kareliją ir Solovkus 2019m. 06.11-20   Liko tik 5 vietos !

Nuotraukų albumas iš kelionės po Solovkus.