Kelionių naujienos

Skaityti daugiau

Šventosios Žemės malonė

 

BIBLINĖS KELIONĖS -

Jėzaus pėdomis po Šv. Žemę

Tai piligriminės - pažintinės kelionės su Šventuoju Raštu. Lankysite mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus žemiškojo gyvenimo vietas, kitus Biblinius miestus, mąstysite Dievo žodį ir kasdien švęsite Evangeliją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

 

Artimiausios kelionės: 

Izraelis. Su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. 2017.03.19-28 Liko 2 vt!

Izraelis – Jordanija.  2017.10.03-14

Rekolekcijos Jeruzalėje.  2017.11.16-23

Kelionė su Šv. Pranciškumi

  ŠVENTŲJŲ GYVENIMŲ KELIONĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės, sekant Apaštalų ir Šventųjų gyvenimo ir apaštalavimo pėdomis. Susipažinsite su ankstyvosios mūsų Bažnyčios istorija, o taip pat ir šių šalių krikščioniškąja kultūra, meno palikimu. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

Artimiausios kelionės:
Šv. Petras  Romoje. 2017.04.06-11; 2017.10.12-17

Šv. Paulius Maltoje. 2017.04.27-05.04

Šv. Paulius Graikijoje. 2017.09.15-24

Šv. Paulius Turkijoje. 2017.10.05-15

Šv. Jokūbas Santjago de Komposteloje, Ispanijoje. 2017.06.09-16

Šv. Baltramiejus ir šv. Judas Tadas Armėnijoje. 2018.05.08-15

Šv. Pranciškus Italijoje. Su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. 2017.04.20-27 Liko 2 vt!

Šv. Ignacas Lojola Ispanijoje. 2017.08.04-11

Šv. Teresė Avilietė Ispanijoje. 2017.09.22-29

Šv. Olafas Norvegijoje. 2017.07.01-08

Šv. Nina  Gruzijoje. 2017.09.03-10

Šv. Kirilas ir šv. Metodijus Bulgarijoje. 2017.08.21-30

Ortodoksų šventieji  Rusijoje, Solovkuose. 2017.06.20-29

Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų istorija

DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės po Mergelės Marijos apsireiškimo vietas, didžiąsias pasaulio Dievo Motinos švetoves, ten kur susirenka maldininkai, kur patiriama Dievo malonė per Švč. Marijos užtarimą. Keliaudami pažinsite šių kraštų kultūrą ir istoriją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

 

Artimiausios kelionės:

Fatima ir Portugalija. Apsireiškimo Šimtmetis. 2017.05.29-06.05 Su Pranciškonais. Liko 2 vt!

Lurdas ir Prancūzijos Provansas.             2017.07.06-13

Medjugorje ir Kroatija. 2017.06.30-07.04

Gvadalupė ir Meksika. 2018.01.07-21

Skelbimai