PAŽADO ŽEMĖ

PAŽADO ŽEMĖ Eilės kun. Justo Jasėno Izraelis, 2011m.

 ***
Pas Kitą Kitokį
Dievą užklydau
Netyčia
Nepažįstu Raštų
Basom kojom pagerbsiu

***
Ar berasiu Tave
Dulkėm apklotą
Nazareto angelas budi
Su Žinia dar gyvensim

***
Pasilenki prie mano žaizdų
Nežinioj
Kai lauksiu ryto kitokio
Apkabink negrįžimą

***
Nuplauki man kojas
Vieną vienintelį kartą
Kai delčia palies
Mano nuovargį

***
Pamaitinki mane
Kai nemoku prašyti
Kai skauda vidudieny
Ilgesys įsismelkęs

***
Dar ramu neramybėj
Artėja širdies nežinia
Angelas pameta plunksną
Dangus išsirinko Vienintelę mūsų

***
Mažytis namelis
Nazareto kalvos pakrašty
Verpia gyvenimą
Artėjantis Neregimasis

***
Angelo užkalbinimas
Nepažįstamas
Susitikimo vanduo
Įsčiose sužibo

***
Piemenys ir jų avys
Priebėga uolynėse
Tik žvaigždė teparagins
Galime atsidusti

***
Nieko daugiau vienintelis taip
Gimsta istorija
Jau turėsim
Dilstantį gyvenimą

***
Ant Tavo rankų
Prie Tavo krūties
Nematydamas mokaus alsuoti
Maisto jau suradau

***
Pieno grotoje
Baltas vaikelio buvimas
Intymioj slaptumoj
Nuogas kūdikio lietimasis

***
Gyvulėlio šnopavimas
Tiesiai į kūdikio veidą
Tavo gimimas
Paženklino taką erškėčiams

***
Seniausiam pasauly mieste
Pėdos dulkės apklotas
Paslėptas virpa
Gyvenimas

***
Šlama sekundės mūsiškės
Kas judina Būtį
Žolės stiebeliu kyla vanduo
Lašelis paukštelio gyvybei

***
Jeruzalė tebelaukia
Gal išgydysi mus pavargusius
Ąsotyje ašaros Žinom
Dominus flevit

***
Nukrenta vakaras kardas
Paskutiniai šviesos tvinksniai
Dyla triukšmo apstybės
Mažas vaikelis negrįžta

***
Paskaitysiu iš pranašų ritinio
Kafarnaumo sinagogoje
Saulei leidžiantis
Žvejai išplaukia į naktį

***
Konstantino laikų laiškelis
Šventyklos sienos plyšyje
Rasoja akmuo
Tebelaukiam Mesijo

***
Prieš brėkšmą
Sunkiausia ištverti belaukiant
Pragaišties sekundė susmelks
Žydėdami kritome

***
Prakaitas kraujas
Getsemanės ūkyje
Paliktas užmarščiai alyvuogių spaustuvas
Neištvėrėm budėdami

***
Kiekvienos dienos
Komunija
Prisiminus dovaną
Kūnišką širdį

***
Prieš stebuklą nuščiūti
Prieš mirtį nutilti
Žodžių nereikia
Dieną kuriančiai spalvai

***
Tyli vidudienio slenkstis
Ryt beldžiantis širdžiai
Paduoki ąsotį vandens

***
Akimirkos blykstė
Kalnyno takelis
Įsižiūrėsiu slėpdamas veidą
Ugnis iš krūmo kužda

***
Keturiasdešimt dienų
Troškulys alkis kaitros tuštumos
Įsižiūrėjimas

***
Tėve
Išvedęs tautą iš Egipto nelaisvės
Sugrąžink dabar mus prie širdies
Kai artimo bijome

***
Vargšelė našlė
Paaukojo du skatikus
Bus Šventyklai šviesiau
Gal ir jai

***
Pameistrys iš Antiochijos
Rabinų taisyklę peržengė
Paliko mozaikos kaladėles
Išblukusius Zodiako ženklus

***
Šilkmedžio šaknys
Tebesaugo
Vienintelį norą
Susitikti

***
Gurkšnelis vyno
Iš amžių ąsočio
Kad nieko netrūktų
Vestuvių bendrystei

***
Šventyklos kieme
Susitinka trys žiūrėjimai
Tris kartus šventam Mieste
Brangus kelio akmuo

***
Mozės matymas aklas
Niekieno žemėse
Sudygo dešimt žodžių
Tautos gyvasčiai

***
Dykumų vėjo šnabždėjimas
Nežinau kur keliauti
Tautos prie jūros Raudonos
Sustojo įkvėpt išminties

***
Jordano rėželis
Skiria ir vienija
Klajojančių sėsliųjų
Krikštas

***
Dėl dievų tikrai nesipykstam
Dangaus pažado užtenka
Nesutariam kiek kam ko
Ant šios žemės priklauso

***
Neša mirusius kapavietėn
Jiems bus geriau
Švariuose kapuose
Jau nebesimato gyvenimo dulkių

***
Kanopų gaudesys prieš rytą
Pėdos dulkių stulpe
Nežinomo rašto paminklai
Susimaišę

***
Kalnynų giminės
Akmeniu gyvenimą pasižymi
Kas tu žmogau esi
Be savo protėvių

***
Jūros rausvumos
Merkiasi Jordanijos vėjas
Susitinka septyni šaltiniai
Teką į Anapus

***
Susiliedamas virpa aidas
Penkis kartus per dieną
Kviesdamas kalnynuose
Sustoti

***
Kokią žinią vėjas atpūs
Dangaus dykumos tyla
Oazėje slepia žmogus
Gimdančią savąją

***
Nukamuotas beduinų asilaitis
Prie šv. Jurgio vienuolyno
Ištraukė pinigėlį
Iš apsnūdusiojo kišenės

***
Taikos sutartis
Karališko kraujo šilkai
Kiek žingsnių ir prakaito
Kolei atėjom

***
Sugrįžki
Šilko keliu
Mėnulio mieste
Lauksiu Saliamono akmens

***
Kalnų litografijos
Vakarėjantis išraižytas Dangus
Alsuoja žvilgsnio aukštybės
Mirties erčios artėja

***
Vėjas mintį pasėja
Apvalytų kalnų graviūros
Smėlynų kaitra
Tiesiai žiūrėsim

***
Ateina praeina
Lieka šaltinis
Amžinai liečiantis
Suskirdusias piligrimo kojas

***
Neleista regėti daugiau
Nei toliau ilgesingai
Tik tiek nubrėžta
Iki taško šiandien