Straipsniai

Fatimos Švč. Mergelė Marija

2017.01.06

1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams – Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio minėjimas Portugalijoje jau prasidėjo. Kulminacija bus popiežiaus Pranciškaus kelionė ir jo malda Fatimoje gegužės 13 d. Fatimos Apsireiškimų šimtmetis bus švenčiamas ištisus 2017 m. Piligrimai Fatimoje galės į ją įžengti pro Šventuosius vartus, kurie bus atdari visus jubiliejinius metus. Skaityti daugiau...

Kelionė su šv. Pranciškumi

2017.01.06

Pagal G.K. Chersteron knygą „Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus“ (Reda Uksaitė)

Pradžioje G. K. Chesterton vylėsi, jog pavyks apsiginti keliais eilėraščiais, skirtais Asyžiaus Neturtėliui, įžūliai vadinusiam Saulę savo sese, tačiau netrukus pasirodė, kad menkutis šventumo akmenėlis sugeba apversti tokio didelio anglų džentelmeno gyvenimą. Tai tikrai daugiau nei vien įprasta biografija. Tai nuotykis, kurio tikslas išvilioti jus iš komfortiškos kasdienybės ir, gali būti, kad tai pakeis jūsų gyvenimą. Ar tikrai ilgitės permainų ir nuotykių? Skaityti daugiau...

Gvadalupė. Apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją.

2016.09.14

Didakas keliavo pro Tepejako kalną. Išgirdęs ypač gražų paukščių čiulbėjimą ant kalno viršūnės, jis atsigręžė į jį, iš kur buvo beužtekanti saulė. Staiga nuostabusis paukščių čiulbėjimas nutilo ir Jonas išgirdo ramų jį kviečiantį balsą: „Jonai, brangiausias Jonai Didakai!“  Atsigręžęs pamatė skaisčioje šviesoje stovinčią jauną merginą, kuri pakvietė jį prieiti arčiau. Ji švietė tarsi saulė, net akmuo, ant kurio ji stovėjo, spinduliavo. Skaityti daugiau...

Gruodžio 12 d., 2014  Bernardinai.lt
SIGITAS JURKŠTAS. GVADALUPĖS MARIJOS APSIREIŠKIMŲ ISTORIJA. 

Šventosios Žemės malonė

2016.03.07

Izraelis, 2015m. spalis
Paskutinės valandos Šventojoje Žemėje. Jafos uostas. Vienuolika dienų kelionės su Šventu Raštu turbūt neįmanoma aprašyti ir dar sunkiau nusakyti vidinius dvasinius potyrius. Viskas buvo Dievo suorganizuota, kad Apaštalai išdrįstų skelbti Jo žodį. O mes kartais galvojame, kad tai atsitiktinumai...

Reda Uksaitė

Jeruzalė. Prieš saulėtekį

2016.02.10

Nuo Alyvų kalno išlenda pirmieji saulės spinduliai. Kol apšvies Jeruzalės senamiesčio mūruose siauras gatveles dar reikės šiek tiek palukti. Alyvų kalno senųjų kapinių antkapiai dar labiau pabąla. Sužiba šventyklos kieme auksas ant Uolos kupolo. Nedidelis būrelis skrybėlėtų žydų linguoja prie Raudų sienos. Suprantu, kad šitas miestas niekada nesiliauja melstis.

Reda Uksaitė

Apokalipsė Tukijoje

2015.10.10

Šiandien Turkijoje krikščionybės pėdsakų surasti nebuvo lengva. Nelengva ir būti krikščioniu ten. Keliaudami tolyn, per visą Turkiją, skaitome ne tik šv. Pauliaus kelionių aprašymus, bet ir šv. Jono laiškus septynioms  Mažosios Azijos bažnyčioms, parašytus Apreiškimo knygoje. Kur surasti dabar tas vietas, paminėtas šv. Jono? Laiškai iš Patmos salos Mažosios Azijos krikščionių bendruomenėms. (Apr.1) Efesas, Smirna, Pergamas, Tiatyras, Sardai, Filadelfija ir Laodicea... Br. Gediminas OFM, mūsų dvasinis vadovas, skaito laiškus bažnyčioms, kurių jau nebėra... o ką jie sako mums?

Reda Uksaite

Šv. Pauliaus laiškai graikams ir mums

2015.09.15

“Dievas buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis: iš dangaus duodavo jums lietaus ir vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo“ (Apd. 14, 16-18). ...piligriminė kelionė su šv. Pauliumi ir su mūsų bendrakeleiviais. Atsisveikinome šventu pabučiavimu. Sugrįžę sveikinome visus  namiškius ir džiaugėmės įkvėpti šv. Pauliaus laiškų.

Reda Uksaitė

Rekolekcijos_ Šveicarijoje

2015.07.10

„Ar galiu pasakyti: vien tik Dievo užtenka?“
Tai piligriminė kelionė autobusu aplankant Lenkijoje Čenstochovos šventovę, Vokietijoje Agnus Dei bendruomenę ir Beurono benediktinų vienuolyną, Šveicarijoje - Einsiedelno benediktinų vienuolyną ir Liucerną. Rekolekcijos vyks kelionės metu ir atvykus į Alpes. Kasdien šv. Mišios ir dvasiniai mąstymai. Alpėse turėsite galimybę pasivaikščioti kalnų takeliais, pabūti tyloje, įkvėpti tyro kalnų oro ir pasisemti dvasinės išminties, pasidalinti tikėjimo patirtimi su bendrakeleiviais.

Reda Uksaitė

Armėnijos sielvartai ir pasididžiavimai

2015.04.20

Akmeninės bažnyčios ir vienuolynai sugrąžinti tikintiesiems. Kai kurie dar laukia sugrįžtančių tikinčiųjų. Kai kuriuos  jau sušildo žvakių šviesa. Vienuolynuose nėra vienuolių. Žmonės keliauja į nutolusius kalnuose senuosius vienuolynus, kad sekmadieniais išgirstų Dieviškąją Liturgiją. Tai dar vienas armėnų turtas iš praeities. Liturgija siekia pirmuosius amžius. Ją atlieka tik kunigai ir patarnautojai, ir žinoma giedotojai. Kiti yra tik stebėtojai. Atskira dalis – bažnyčios prieangis, kur paprasti žmonės susirenka, bendrauja, uždega žvakes. Kunigai sako, kad šita kaimenė dar tik pienu maitinama. Dvasiniai dalykai ne visiems suprantami. Dvasiniai lobiai armėnų bažnyčioje yra kaip gilus šulinys, bet kas iš jo gertų – nedaug.

Reda Uksaitė

Armėnija. Istorija ir Krikščionybė.

2015.04.10

Armėnija – tai nedidelė valstybė, bemaž dvigubai teritoriškai mažesnė už Lietuvą (29 743 km2), tačiau turinti apie aštuonis milijonus gyventojų, iš kurių penki milijonai gyvena už šalies teritorijos ribų. Šalies kaimynės yra Gruzija, Iranas, Azerbaidžanas bei Turkija. Tiesa, su pastarosiomis, Armėnija nepalaiko ypač gerų santykių dėl istorinių konfliktų. Šalis įsikūrusi Armėnijos kalnagūbrių papėdėje, kurioje atvykėlis gali gerėtis nuostabiais kraštovaizdžiais.