Naujienos

2018-ais Popiežius Lietuvoje

2018.06.01

 

2018 m. rugsėjo 22–23 d. popiežius pradės apaštalinę kelionę po tris Baltijos šalis. Popiežius kviečia susitikti dviejuose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Šiuose susitikimuose laukiami tikintieji ir visi geros valios žmonės iš visos Lietuvos, atvyks ir svečių grupių iš kaimyninių šalių.

 

 

2017-ieji Teofiliaus Matulionio metai

2017.06.26

1956 m. vysk. Teofiliui leista grįžti į Lietuvą. Apsigyveno Birštono klebonijoje pas kun. Joną Jonį, artimą bičiulį bei pagalbininką, ir perėmė vyskupijos valdymą iš kan. Juozapo Stankevičiaus. Negavęs sovietinės valdžios pritarimo, bet turėdamas Apaštalų Sosto leidimą, vysk. Teofilius 1957 m. gruodžio 25 d. slapta konsekravo vyskupu Vincentą Sladkevičių. Sėl to susilaukė valdžios nemalonės. 1958 m. vysk. Teofilių prievarta apgyvendino Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas jam „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ suteikė arkivyskupo titulą.
1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.
2017 m. birželio 25 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju.

2016-ieji Gailestingumo metai

2015.12.09

Šventųjų metų tradicijos senos. Jos tęsiamos rengiantis ypatingiems Šventiesiems Gailestingumo metams. Šventųjų durų patikrinimo apeigos, vadinamosios „Recognitio“, kaip įprasta, jau įvyko tokias duris turinčiose keturiose pagrindinėse Popiežiškosiose bazilikose Romoje. Tad prasidedant naujiems Šventiesiems metams, kad Šventąsias duris būtų galima atidaryti, išardomas jas dengiantis mūras... skaityti daugiau

2014 –ieji Šeimos Metai!

2014.01.01

“Pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima...” (LF 52)

KVIEČIAME VISUS KARTU LEISTIS Į PILIGRIMINES KELIONES