Iš mūsų kelionių dienoraščių

Leonardo Pukino eiles

2019.07.23
                     Šv. Pauliui
Štai ir vėl susitikom. Tavo grota tamsi.
Uoloje išskaptuota kaip kokiam šuliny.
Na ir kas, kad tamsu, juk šviesa iš tavęs
Luko žodžiais rašytais mus pas Dievą atves.
Tu čionai kalinys, betgi žodžiai tavi
Amžinai palikti ir pagonių širdy.
Ir kaip liepė Sūnus tu per širdį eini,
Su Šventąja Dvasia mus visus maitini...

Armėnijos sielvartai ir pasididžiavimai

2016.01.25

Į Armėniją susiruošėme 2015m. balandžio mėnesį, prieš pat Genocido 100-mečio minėjimą...

Reda Uksaitė   "Quo vadis LT" kelionių vadovė 

Solovki - Rusijos dvasinė širdis

2016.01.25

Šilta birželio mėnesio naktis. Saulė jau seniai nusileido, bet tolumoj galiu įžiūrėti net pakrantės trobeles. Baltoji jūra šiąnakt rami. Mūsų laukia trijų valandų kelias iki šiauriausios salos Solovkų...

Reda Uksaite, "Quo vadis LT" kelionių vadovė, 2013m. birželis.

Šventosios Žemės malonė

2016.01.25

Izraelis, 2015m. spalis. Paskutinės valandos Šventojoje Žemėje. Jafos uostas. Vienuolika dienų kelionės su Šventu Raštu turbūt neįmanoma aprašyti...

Reda Uksaite  "Quo vadis LT" kelionių vadovė

Pauliaus laiškai graikams ir mums

2016.01.25

Keletas dienų per Europą ir mes jau Graikijoje. Palengvėjo išvydus mėlynus jūros horizontus. Kavalos uostas.

Reda Uksaite "Quo vadis LT" kelionių vadovė, 2014m. spalis.

Kelionė į šv. Žemę

2014.03.09

Kaip kiekvienas musulmonas privalo bent kartą gyvenime nukeliauti į Meką, taip ir kiekvienas krikščionis – bent sykį pavaikščioti po Šventąją žemę. Tais pačiais keliais, kuriais prieš du tūkstančius metų keliavo Jėzus Kristus. Juk neveltui tas kraštas vadinamas Šventąja žeme... Jovita Jarutienė

Vaikų piligrimystė

2014.03.09

Apačioje buvo karšta kaip vasarą, o kai pakilome į kalną, atsidūrėme ant sniego. Iš ten matėsi snieguotos Alpių viršūnės. Jausmas tikrai nuostabus – atrodo, esi taip toli nuo žemės ir taip arti dangaus... kaip maža dulkelė... Ši kelionė buvo ypatinga tuo, kad kalnuose dar stipriau pajutome Dievo didybę, jo kūrybos grožį, galėjome jam už viską padėkoti, pamatėme, kokie esame maži, bet Dievo mylimi vaikai.

Roma: toji pati ir kitokia...

2013.04.25

Kun. Justo Jaseno atsiminimai, 2013m.

Šventoji Žemė: amžių aušroje pažadėta, dar nesurasta...

2012.11.25

Kun. Justo Jasėno atsiminimai
Izraelis, 2012m.

SOLOVKAI. Atsimainymo šviesa iš šiaurės

2012.06.25

Renata Vanagaitė