Gvadalupė

gvadalupe

APSIREIŠKIMAS PAKEITĘS PASAULIO ISTORIJĄ

Bažnyčios kalendoriuje šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas (actekų kalba tai reiškia „kalbantis erelis“) minimas gruodžio 9 d., o Gvadalupės Dievo Motinos šventė – gruodžio 12 d. Per tas tris dienas įvyko tai, kas gerokai pakeitė visą pasaulio, ypač Pietų Amerikos istoriją.

1531-ieji

Prieš 38 metus Kristupas Kolumbas pasiekė Amerikos krantus...

Prieš 14 metų Martynas Liuteris pradėjo protestantų Reformaciją...

Prieš 10 metų ispanai užkariavo actekų imperijos sostinę Tenochtitlaną, ant kurio griuvėsių vėliau įkūrė Meksiko miestą...

Prieš 7 metus pirmieji 12 pranciškonų atvyko į naujai statomą Meksiko miestą...

Prieš 6 metus Kuautlatoatsinas buvo pakrikštytas pranciškonų vienuolio ir gavo krikščionišką Jono Didako vardą (Juan – Jonas, Diego – kilęs iš graikiško žodžio „didache“ - „mokymas“)...

Prieš 3 metus brolis Juan de Zumarraga atvyko į Naująjį pasaulį ir tapo vietos vyskupu...

Prieš 2 metus mirė Jono Didako žmona Marija... Tais pačiais metais pasikėsinta į vyskupą...

Jonui Didakui tuomet buvo 57 metai.

Marija apsireiškia

Kaip rašoma 1556 m. istoriniame dokumente „Nican Mopohua“, 1531 m. gruodžio 9 d. šeštadienio rytą, auštant, Amerikos indėnas Jonas Didakas keliavo pro Tepejako kalną. Išgirdęs ypač gražų paukščių čiulbėjimą ant kalno viršūnės, jis atsigręžė į jį, iš kur buvo beužtekanti saulė. Staiga nuostabusis paukščių čiulbėjimas nutilo ir Jonas išgirdo ramų jį kviečiantį balsą: „Jonai, brangiausias Jonai Didakai!“ Jis jautėsi labai laimingas, girdėdamas tą balsą, ir lipo į kalną pasižiūrėti, kas jį kvietė. Atsigręžęs pamatė skaisčioje šviesoje stovinčią jauną merginą, kuri pakvietė jį prieiti arčiau. Ji švietė tarsi saulė, net akmuo, ant kurio ji stovėjo, spinduliavo. (Iš straipsnio Gruodžio 12 d., 2014  Bernardinai.lt )
SIGITAS JURKŠTAS. GVADALUPĖS MARIJOS APSIREIŠKIMŲ ISTORIJA: AR ŽINOME, KAS IŠ TIESŲ ĮVYKO?  Skaityti daugiau...