Keliautojų atsiliepimai

 • Piligriminė kelionė į Izraelį paliko stulbinantį įspūdį, tobulai organizuota kiekviena kelionės diena , aplankytos vietos po žingsnelį atskleidė Jezaus gyvenimo istoriją, sutvirtino tikejimą:) Dekoju kelionės vadovei Redai Uksaitei ir broliui Gediminui OF

  Dovile
 • Iš tyros širdies dėkoju už puikią ir giliai prasmingą kelionę į Romą. Jos metu buvo tokių palytėjimų, kokių nesitikėjau.

  Regina
 • "Čia, Šventojoje Žemėje, suvokiau Dievo karalystės grožį."

  Aldona
 • “Mano patirti įspūdžiai mane labai pakeitė mano dvasinę mąstyseną , dar dabar mano didelė dalis vaikšto po šventą žemę…”

  Adelė
 • Džiaugėmės, kad dalyvavome kelionėje po Turkiją. Prisiminimai ir jausmai apie ankstyvų krikščionių likimą gyvi. Jūsų malonus vadovavimas, skaitymas kun. Rubšio aprašymų bei tėvo Gedimino dvasingumas ir maldos liko atmintyje.

  Edmundas
 • Ačiū už nuostabią kelionę Viešpaties pėdomis.

  Raimonda
 • Reda, Dėkojam tau už šilumą ir meilę, Už tą ramybę, kur širdy neši. Tavo našta ir tavo šitas kryžius, Nes kelyje tu su Dievu eini...

  Leonardas
 • Kiekvieni metai, tarsi nauja kelionė po dykumą, po pasaulio ir savęs pažinimą, po tai, ką visada žinojome, tik kasdien pamirštame... tariu DĖKUI, už šioje kelionėje patirtą bendrystę.

  Skirmantė
 • Jūsų organizuojami susitikimai visada džiugina širdį ir suteikia sielai dvasinio peno. Tepadeda Juma Dievas!

  Danutė
 • “Aš gyvenu kelionės dvasia kiekvieną dieną: per pamokas ir šiandien tikybos mokytojų susirinkime pasakojau ir dalinausi tais dvasios lobiais, kuriuos patyriau ir išgyvenau…”

  Felinga
 • Nepaprastai gera buvo keliauti kartu.. ir Jūsų nuotraukos papildo ir išbaigia kiekvieno iš mūsų patyrimus.

  Halina
 • Dėkoju už nuostabią kelionę ir puikius bendrakeleivius,dėkoju už šilumą,kurią jautėme būdami kartu visi,daug teko keliauti,bet tokio dvasinio artumo neteko pajausti.

  Irena
 • “Keliauti ten turi tada, kai esi pasiruošęs priimti Naujieną ir susitikti su Juo. Kai tai atsitinka - tampa nebesvarbu niekas kita. Jeruzalėje esi apgaubtas visuotinio šventumo atmosferos ir maldos, esi pakyletas dvasioje. Tai neprilygsta niekam kitam vis

  Nina
 • “Iš tiesų, šių metų Šv. Velykos buvo tikrai kitokios: matyti vaizdai, kurie taip artimai susiję su šventėm, tikiuosi niekada neišblės iš atminties…”

  Ramunė
 • Labai Jums ačiū už nuotraukas ir visą kelionę. Turiningas buvo laikas...

  Dalia
 • Iš tiesų tai visa kelionė man buvo vidinio išgydymo tęsinys – tiek per šventas vietas, tiek per br. Gedimino kalbamą Viešpaties žodį. Daug išjaučiau, gavau daug atsakymų ir daug Dievo meilės per sutiktus žmones.

  Ingrida
 • Dar vis gyvename ta širdžių šiluma,kuri tikrai buvo nereali.. ačiū Jums visiems.

  Rita
 • Ačiū jums už nuostabią kelionę pas Jėzų.

  Česlava