Egiptas - Jordanija


"Exodus" - Išėjimo kelias.

Piligriminis žygis po Biblines Egipto ir Jordanijos dykumas. Nuo Sinajaus iki Nebo kalno.

 

Kelionės programa:

1 DIENA Skrydis. Vilnius – Sharm el-Sheikh (Egiptas). Vakare atvykstame į nakvynės vietą (viešbutis).

2 DIENA Po pusryčių iškeliaujame į Sinajaus dykumą. Spalvotasis kanjonas. Šv. Mišios ir mąstymai. Pasiliekame vakarienei ir nakvynei Sinajaus dykumoje.

3 DIENAAnksti ryte išeiname į žygį pėsčiomis į Sinajaus kalną Šv. Kotrynos vienuolynas. Vakare grįžtame į nakvynės vietą. Šv. Mišios. Mąstymai. Vakarienė ir nakvynė dykumoje.

Išėjimo knygoje labai svarbus ir Sinajaus kalnas, iškylantis atšiaurioje dykumoje, per kurią keliauja izraelitai. Kaip tik čia didysis žydų tautos vadas Mozė iš Dievo gauna "Dešimt žodžių", Dekalogą, kuris tapo viso Šventojo Rašto dorovinio mokslo pagrindu, o jo laikymasis - žydų tautos ištikimybės Dievui ženklu. Išėjimas iš Egipto, Įstatymo dovana ant Sinajaus kalno ir sandoros su Dievu sudarymas yra lemtingi Izraelio istorijos įvykiai - tarsi dvasinis žydų tautos lopšys, davęs kryptį visai tolimesnei Izraelio istorijai“. (Išėjimo knygos komentaras. Kun. Lionginas Virbalas SJ)

4 DIENAPo pusryčių keliaujame prie Raudonosios jūros. Keltu persikeliame per Raudonosios jūros įlanką. Atvykstame į Joranijos miestą Akabą. Toliau keliaujame į Jordanijos dykumą Wadi Rum. Vakarienė ir nakvynė dykumoje (beduinų tipo).

Išėjimo knyga pasakoja apie likiminį Senojo Testamento įvykį — Išėjimą iš Egipto. Šis vienkartinis Išėjimo įvykis apreiškė Dievo istorinį užmojį atpirkti ir teisti. Dievas pažvelgė į Izraelį, o per Izraelį į visą žmoniją, su iššūkiu tikėti vienu ir vieninteliu Dievu ir dalyvauti jo istoriniame išganyme. Izraelio tauta gyveno įsitikinimu, kad jos istorija, nuotykis su Dievu, prasidėjo su likiminiu išgelbėjimu iš beviltiškos padėties. Hebrajai Egipte, būdami tik padriku užguitų žmonių būriu, negalėjo tapti Izraeliu — Sandoros bendrija su pašaukimu dalyvauti išganymo istorijoje savo jėgomis. Bejėgiai ir bevilčiai tapo Izraeliu — Sandoros bendrija, nes Dievas išklausė, pažvelgė ir išganė. Hebrajai tikėjimu Išėjimo iš Egipto įvykyje išgyveno Dievo užmojį ir veiklą. Išgyvendami Dievo užmojį ir veiklą, hebrajai tikėjimu suprato, kad Dievas turi planą išganyti, o žmogus turi jame vaidmenį. Išėjimo knyga žėri vienu iš nuostabiausių "Eureka!" ("Suprantu!") žmonijos istorijoje“. (Prel. Antanas Rubšys. Išėjimas iš Egipto: likiminis šv. Rašto įvykis.)

5 DIENARyte Šv. Mišios ir mąstymai. Po pusryčių keliaujame po Wadi Rum dykumą, kur yra net 12 Mozės šaltinių. Vakare grįžtame į stovyklavienę. Vakarienė ir nakvynė dykumoje (beduinų tipo).

Kiekvienas žmogus, vyras ir moteris, turi savo "egiptą", savo "dykumą" ir savo "pažado žemę". Išeinama ir įeinama gimimu, mokykliniu auklėjimu, pašaukimu ir mirtimi. Dykuma žmogaus gyvenime yra tarpsnis — trukmė laukiant, vargstant, kenčiant nelaimę — tarp išėjimo ir įėjimo gyvenime. Buvimas dykumoje — izraeliečio istoriniame Sinajuje, o nūdienio žmogaus laukime, varge, nelaimėje — padaro žmogų nekantrų ir veda į murmėjimą. Nekantrumas ir murmėjimas yra ryškus Išėjimo knygoje. Išėjimo tema yra labai gyvenimiška. Būdama Šv. Rašto gija, ji padeda suprasti ne tik Šv. Raštą, bet ir žmogaus gyvenimo sąrangą“. (Prel. Antanas Rubšys. Išėjimas iš Egipto: likiminis šv. Rašto įvykis.)

 6 DIENA Pusryčiai. Keliaujame į Petrą. Visos dienos žygis po Nabatėjų miestą, ant kalno yra Aarono kapas. Šv. Mišios ir mąstymai Petroje. Vakarienė ir nakvynė Petroje viešbutyje.

Išėjimo knygos tekstas nėra vien senų įvykių prisiminimas. Visais laikais ši knyga ragina Dievo tautą neužmiršti, kad Viešpats yra šalia ir veda į laisvę; per kiekvienas Velykas skatina švęsti išlaisvinančio, išganančio ir apsireiškiančio Dievo šventę. Viename rabinų rašte tvirtinama: "Kiekviena karta turi jaustis lyg ji pati būtų išėjusi iš Egipto". Būkime tikri, kad Dievas kartu su mumis keliauja nelengvais istorijos keliais vesdamas į tikrąją laisvę ir išganymą“. (Išėjimo knygos komentaras. Kun. Lionginas Virbalas SJ)

 7 DIENA Pusryčiai. Keliaujame į šiaurę iki Nebo kalno.Pakeliui aplankome Madabą. Vakare ant Nebo kalno Pranciškonų bažnyčioje Šv. Mišios ir mąstymai. Vakarienė ir nakvynė Madaboje.

Pačiame Išėjimo įvykyje krinta į akis trejopa sruoga: 1) išėjimas iš Egipto, 2) per dykumą, ir 3) įėjimas į Pažado Žemę. Kiekviena jų yra labai ženkli ir apibūdinama istorinėje, teologinėje ir antropologinėje plotmėje. Likiminis Išėjimas iš Egipto, keturiasdešimt metų buvojimas dykumoje ir įėjimas į Pažado Žemę XIII a. prieš Kristų ne tik išreiškia istorinį Sandoros bendrijos išgyvenimą, bet tarnauja ir visos žmonijos bei pavienio asmens nuotykyje su Dievu. Mat istorinė Išėjimo tikrovė, ėjimas per dykumą ir įėjimas į Žemę, tikėjimu yra sudabartinama, tampa teologine tikrove. Žydas švenčia gyvenimo prasmę, sudabartindamas Išėjimą iš Egipto, ėjimą per Sinajaus dykumą ir įėjimą į Pažado Žemę — Kanaaną. Krikščionis švenčia gyvenimo prasmę, sudabartindamas Jėzaus mirtį - Prisikėlimą — perėjimą iš šiapus trapumo į Anapus pilnatvę“. (Prel. Antanas Rubšys. Išėjimas iš Egipto: likiminis šv. Rašto įvykis.)

8 DIENA Pusryčiai. Leidžiamės nuo Nebo kalno link Jordano upės. Perėjimo per Jordaną ir Jėzaus Krikšto vieta. Čia pat prasideda Negyvoji jūra.  Šv. Mišios. Vakarienė ir nakvynė Madaboje.

IšėjimasIzraelio istorijoje ir tikėjime visada bus didingas ir dieviškas ženklas: Dievas apsireiškia kaip laisvės Viešpats, neabejingas prispaustųjų šauksmui. Visais laikais įvairiausiose tautose, o taip pat ir atskirų žmonių gyvenime, pasikartoja svarbiausieji išėjimo tarpsniai, o kartu ir pagundos. Visi esame kviečiami išsivaduoti iš nuodėmės vergijos, pereiti jūrą, įžengti į dykumą, iškęsti alkį ir troškulį. Nenuostabu, kad taip dažnai kyla pagunda pasukti atgal. Nors teko kęsti žiaurią vergiją, tačiau puodai buvo pilni mėsos ir svogūnų! Tačiau tie, kurie ištveria, kurie ryžtingai keliauja pirmyn, pamato, kad Dievas niekada nepaliauja globojęs ir padeda nugalėti sunkiausias kliūtis“. (Išėjimo knygos komentaras. Kun. Liongino Virbalo SJ)

9/10 DIENA Po pusryčių vykstame į Amaną. Aplankome senojo miesto likučius. Vykstame įoro uostą. Skrydis į Vilnių. (Arba vyksta į Izraelį - nakvynė ir sekančią dieną vykstame į Tel Avivo oro uostą. Skrydis į Vilnių.)

Pats Viešpats keliauja su savo tauta: „Iš tikrųjų Viešpats laimino tave visame, ką tik darei; jis žino apie tavo ėjimą per šią plačią dykumą. Per šiuos keturiasdešimt metų Viešpats, tavo Dievas, buvo su tavimi ir tau nieko netrūko". „Mus jis saugojo visą laiką ir kelionėje, ir nuo visų tautų, per kurias perėjome". (Popiežius Jonas Paulius II, Vatikano dok. 1998m)

Kelionės kaina: ~1600 Eur  su skrydžiais

Į kelionės kainą įskaičiuota: Skrydžiai; Kelto bilietai ir pasienio mokesčiai; Pervežimai autobusu pagal programą;  Apgyvendinimas ir maitinimas kaip nurodyta programoje; Vietinių gidų paslaugos; Lydintis kelionės vadovas-vertėjas iš Lietuvos; Dvasinio vadovo paslaugos; Dokumentų sutvarkymas;

Papildomai (į kelionės kainą neįskaičiuota): Bagažo mokesčiai; Bilietas į Petrą ~75 eur; Kitas maitinimas; Gėrimai; Pasijodinėjimas kupranugariais arba džipais ~25 eur; Arbatpinigiai vairuotojui, gidui; Asmeninės išlaidos.

Dėmesio! Nepamirškite į kelionę pasiimti paso, galiojančio ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo kelionės pradžios. Kartu vyksta kunigas, šv. Mišios kasdien, Biblijos skaitiniai, mąstymai ir maldos atitinkamose vietose. Lankomų objektų tvarka gali keistis, priklausomai nuo aplinkybių.

Pastabos: Kelionės kaina gali nežymiai keistis dėl valiutos svyravimų (USD); Kelionės kaina paskaičiuota, kai 1 eur = 1,1 USD.